Naauczyciele

Przedmiot

Nauczyciel

MATEMATYKA  mgr Ewa Barańska
mgr Agnieszka Lewkowicz
JĘZYK POLSKI mgr Lucyna Lasota
mgr Marta Malisiewicz
mgr Joanna Szczerbińska
JĘZYK ANGIELSKI mgr Agnieszka Chorzępa – Dutka
mgr Krystyna Szpetnar
JĘZYK NIEMIECKI mgr Ewa Jaśkiewicz
mgr Marta Maramorosz-Kądziela
mgr Romuald Szerer
 HISTORIA I WOS mgr Ewa Feret
mgr Anna Mazurkiewicz
 BIOLOGIA
mgr Beata Nycz
 GEOGRAFIA 
mgr Maria Cop
mgr Joanna Czado

mgr Iwona Łuka
 CHEMIA mgr Iwona Skoczylas-Pilat
 FIZYKA mgr Dorota Witek
 INFORMATYKA dr    Marek Ratuszniak
PLASTYKA/ ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE mgr Ewelina Błońska – Rybarczyk
 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Romuald Szerer
MUZYKA/ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE mgr Robert Walawender
WYCHOWANIE FIZYCZNE  mgr Małgorzata Borys – Duś
mgr Jolanta Ziobro
mgr Ewa Koniuszewska
 RELIGIA  mgr Joanna Piróg
ks. mgr Grzegorz Złotek
ZAJĘCIA TECHNICZNE dr  Marek Ratuszniak