Kluby i koła zainteresowań

zaj. na boisku SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Opiekunowie: mgr Małgorzata Borys-Duś, mgr Ewa Koniuszewska, Jolanta Ziobro Zajęcia SKS prowadzone są po lekcjach (zobacz):
– piłka nożna,
– gry zespołowe,
– zajęcia na siłowni i zajęcia fitness.

Uczniowie szkoły w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych rozgrywają międzyklasowe zawody:

  •  piłki nożnej,
  •  siatkówki plażowej,
  •  tenisa stołowego.

Nasza szkoła organizuje Mistrzostwa Rzeszowa w siatkówce plażowej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dużym zainteresowaniem młodzieży szkoły, a także mieszkańców osiedla, cieszy się organizowany co roku, w pierwszy dzień wakacji, sportowy piknik rodzinny.


caritasKOŁO CARITAS

Opiekunowie: ks. mgr Grzegorz Złotek, mgr Krystyna Szpetnar

Szkolne Koło Caritas zrzesza uczniów, którzy chcą wspólnie świadczyć pomoc potrzebującym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego. Członkowie Szkolnego Koła przede wszystkim wspierają działalność charytatywną lokalnej Caritas diecezjalnej i parafialnej przez uczestnictwo w ich działalności i prowadzonych przez nie akcjach (np. kwestach).


europa SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

Opiekunowie: mgr Anna Mazurkiewicz, mgr Ewa Jaśkiewicz

Działalność SKE polega przede wszystkim na upowszechnianiu wiedzy o Unii Europejskiej i związkach Polski z krajami europejskimi. Zadaniem Klubu jest przygotowywanie i realizacja projektów związanych ze współpracą międzynarodową (zobacz).


traszka SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNE “TRASZKA” (PTTK)

Opiekunowie: ks. mgr Grzegorz Złotek, mgr Joanna Czado

Głównym celem szkolnego koła, które zrzesza członków zarówno Gimnazjum nr 3, jak i VIII LO, jest organizowanie przedsięwzięć mających na celu poznawanie przyrody i zabytków naszego miasta i regionu. Członkowie koła PTTK uczestniczą w rajdach i wycieczkach, marszach na orientację oraz spotkaniach z ciekawymi ludźmi: przewodnikami i podróżnikami.


TPDTOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

Opiekun: mgr Edyta Sobala – Skimina (pedagog szkolny)

Szkolne Koło TPD pośredniczy w organizowaniu wypoczynku letniego dla najbardziej potrzebujących uczniów, organizuje  pomoc materialną dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej, np. paczki świąteczne.