Nauka

Kilka słów o nauce w szkole

Nauczyciele uczący w klasach uczniów niesłyszących posiadają wykształcenie surdopedagogiczne. Pracują metodą totalnej komunikacji, czyli wykorzystują w nauczaniu mowę i język migowy. Uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych dostosowanych do  ich potrzeb.

W pracy z uczniem kładzie się nacisk na rozwój wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych, które umożliwią mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktycznym. Organizacja zewnętrzna nauczania, warunki pracy na lekcji (tj. zasady, metody, formy, środki dydaktyczne), a także metody i formy sprawdzania poziom wiedzy  i umiejętności ucznia  są zgodne z zasadami surdopedagogiki.

Nauczanie poprzez ogląd, doświadczanie, przeżywanie  jest przez uczniów z wadą słuchu znacznie szybciej przyswajane i zapamiętywane, dlatego organizowane są wyjścia do kina, teatru, na wystawy oraz liczne wycieczki.

Staramy się też, aby rodzice byli sprzymierzeńcami w naszych poczynaniach, gdyż aktywna pomoc rodziców wpływa w dużym stopniu na sukcesy ich dzieci.

Lekcje w Łańcucie

Zajęcia w Zamku umożliwiają obcowanie ze sztuką, zobaczenie bogatej kuchni malarstwa, zbioru ikon, rozmowę o motywach biblijnych i mitologicznych w malarstwie, stylach w sztuce, zwyczajach charakterystycznych dla różnych epok. Zajęcia połączone są ze zwiedzaniem zamku. Ciągle tam wracamy.

2- w Muzeum -Zamku w Łańcucie

Lekcje muzyczne „Dźwięk i ruch”

 Gra na instrumentach, taniec –Dlaczego nie?

2-lekcja muzyczna 2-zajęcia- Dzwięk i ruch-2 2-zajęcia -Dzwięk i ruch

Wycieczki
Wycieczkach to dobra okazja do lepszego poznania Polskę i odpoczynku.

Piękno Pienin

2-spływ Dunajcem

Wędrówka po Tatrach

2-w drodze na Gubałówkę

Bałtów

2-w Parku dinozaurów

Wycieczka po Rzeszowie „Pomniki nauczycielami historii”

2-wycieczka tematyczna -Pomniki nauczycielami historii

Warszawa

2-W Muzeum Powstania Warszawskiego 2-spacer po Wilanowie 2-w Sejmie

Chorzów

2-w parku linowym

 Nasze Wigilie

W ostatnim przedświątecznym dniu nauki tradycją szkoły jest uczestnictwo w przedstawieniu jasełkowy i w klasowych wigiliach. Szczególnie cieszy  obecność  niesłyszących absolwentów naszej szkoły.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 1- wspólnie świętujemy