Historia Szkoły

„Musimy zrobić coś, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo…”

S. Wyspiański

Gimnazjum nr 3 zostało utworzone 1 września 1999 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, w którego skład wchodziły wcześniej dwie szkoły: VIII Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła Podstawowa nr 26.  Wraz z utworzeniem gimnazjum  podjęto decyzję o stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej nr 26.
25 kwietnia 2003 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rzeszowie – uchwałą Rady Miasta – otrzymał sztandar i imię patrona – Stanisława Wyspiańskiego.
Obecnie w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 wchodzą: VIII Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 3.
Od początku istnienia ZSO nr 3 do 31 sierpnia 2005 r. dyrektorem była mgr Grażyna Broda.
Od roku 2005 stanowisko dyrektora ZSO nr 3 objęła mgr Zofia Kanicka. Stanowiska wicedyrektorów odpowiedzialnych za funkcjonowanie gimnazjum pełniły: mgr Marta Jadach-Stupnicka, następnie mgr Ewa Feret.  Od 1 września 2013 r. dyrektorem Zespołu szkół został mgr Tomasz Pajęcki, stanowisko wicedyrektora od roku 2005 pełni mgr Anna Murias.
W szkole tworzone są oddziały specjalne – klasy uczniów niesłyszących, dlatego wielu nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki. Kadra nauczycielska w zdecydowanej większości  składa się z nauczycieli dyplomowanych, posiadających uprawnienia egzaminatora egzaminu gimnazjalnego.
Od początku istnienia Gimnazjum nr 3 w szkole działają organizacje szkolne:
Samorząd Uczniowski pod opieką mgr K. Szpetnar oraz A. Mazurkiewicz, liczne koła przedmiotowe, sekcje sportowe, Szkolne Koło Caritas pod opieką ks. G. Złotka oraz mgr K. Szpetnar, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, którym opiekuje się mgr Edyta Sobala-Skimina – szkolny pedagog.
Młodzież Gimnazjum nr 3 podejmuje szereg działań na rzecz edukacji europejskiej, bierze udział w wielu imprezach turystycznych, rajdach i wycieczkach.

Współpracujemy ze szkołą partnerską z Niemiec, dwukrotnie braliśmy udział w młodzieżowej wymianie polsko-ukraińskiej. Szkoła brała też udział w innych projektach międzynarodowych, będąc partnerem m.in. Irlandii, Bułgarii, Litwy, Turcji.

ZSO NR 3 dzisiaj…
W szkole funkcjonuje: biblioteka z czytelnią, centrum multimedialne, nowoczesna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, gabinet higieny szkolnej, stomatolog.
Szkoła posiada dwie sale gimnastyczne, salę “lustrzaną” do ćwiczeń fitness, boisko do piłki plażowej, boisko ze sztuczną nawierzchnią i siłownię. W szkole działa sklepik, punkt usług kserograficznych, posiadamy także obszerne zaplecze szatniowe i parking.
Uczniowie Gimnazjum nr 3 odnoszą znaczące sukcesy sportowe, w rywalizacji turystycznej, artystycznej, a także w konkursach przedmiotowych.
Wyróżniający się w nauce uczniowie mogą uzyskać stypendia za wyniki w nauce: Miasta Rzeszowa, Dyrektora Szkoły.

Opracowała:
mgr Lucyna Lasota