Oferta szkoły

Oferta szkoły:

 • Kadra  surdopedagogów:
  • język polski – mgr Katarzyna Bilik
  • język angielski – mgr Krystyna Szpetnar
  • historia/wos – mgr Ewa Feret
  • matematyka – mgr Katarzyna Wojtowicz
  • fizyka/informatyka – mgr Wojciech Hałucha
  • biologia – mgr Małgorzata Wojtala
  • chemia  – mgr Iwona Skoczylas – Pilat
  • geografia – mgr Maria Cop
  • plastyka/zajęcia artystyczne – mgr Jolanta Nowicka
  • edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Romuald Szerer
  • wychowanie fizyczne – mgr Ewa Koniuszewska
  • pedagog – mgr Edyta Sobala – Skimina

  hp photosmart 720

 • Nauka w niewielkich zespołach klasowych (6 – 8 osób)
 • Zajęcia rewalidacyjne (po 4-5 godzin dla każdego ucznia
 • Zajęcia logopedyczne ( w ramach rewalidacji)
 • Nauka w  pracowniach wyposażonych w sprzęt audiowizualny
 • Organizacja licznych wycieczek edukacyjnych dofinansowywanych przez Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Dzieci z Wadą Słuchu “Działajmy Razem”
 • Możliwość kontynuacji nauki w liceum ogólnokształcącym

1-kontynuacja nauki w liceum-przed maturą(1) 1-kontynuacja nauki w liceum -studniówka(1)