Oferta edukacyjna

O F E R T A    E D U K A C Y J N A

 Gimnazjum nr 3

na rok szkolny 2016/2017

Planujemy utworzyć następujące klasy pierwsze:

1.      Klasa informatyczno – językowa

 ATUTY tej klasy:matemat

 • dodatkowe zajęcia informatyczne (tworzenie stron www, grafika
 • komputerowa i inne)
 • udział w wymianie międzynarodowej 
 • zwiększony wymiar godzin matematyki –  w każdej klasie
 • zwiększony wymiar godzin j. angielskiego i j. niemieckiego –  w każdej klasie,
 • liczebność klasy max. 25 uczniów.

2.      Klasa piłkarska

 ATUTY tej klasy:piłkarz

 • dodatkowe zajęcia sportowe (zajęcia piłkarskie z profesjonalnymi trenerami piłki nożnej, pływanie, zajęcia na siłowni) – w każdej klasie
 • współpraca z Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego “Resovia” (możliwość kontynuowania nauki w Liceum Mistrzostwa Sportowego “Resovia)
 • liczebność klasy max. 25 uczniów.

3.      Klasa ogólna

ATUTY tej klasy:ksiazka-i-pioro

 • klasa dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych i artystycznych
 • dodatkowe zajęcia (teatralne, taneczne lub dziennikarskie) zostaną ustalone po rozpoznaniu predyspozycji uczniów
 • liczebność klasy max. 25 uczniów.

 

 Językiem wiodącym we wszystkich klasach jest język angielski.
Jako drugi język obcy proponujemy język niemiecki lub hiszpański.