Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014

 Przewodnicząca: Jolanta Kida

 Wiceprzewodnicząca: Elżbieta Woźny

 Skarbnik: Małgorzata Drzał

 Sekretarz: Dorota Jagusztyn

  Członek: Maria Borucka

  Członek: Krystyna Bernacka

 Rada Rodziców Gimnazjum nr 3 funkcjonuje w połączeniu z Radą Rodziców VIII Liceum Ogólnokształcącego jako Rada Rodziców ZSO nr 3. W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice następujących uczniów Gimnazjum nr 3:

Halina Leśniak – klasa 1a

Bożena Sowa – klasa 1b

Ewa Orłowska – klasa 2a

Marta Żelazo – klasa 2b

Maria Borucka – klasa 3a

Anna Pejska – klasa 3b

 Rada Rodziców podjęła uchwałę o wysokości składki na rok szkolny 2013/2014 na cele swojej działalności w wysokości 50 zł.

 Spotkania Rady Rodziców odbywają się zwykle przed zebraniami i wywiadówkami. 


Nr konta, na które można wpłacać składki:
EXPRESS BANK III/O RZESZÓW   85 9176 1035 2004 0031 0473 0001