Zasady rekrutacji

Rekrutacja do szkoły gimnazjalnej odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru  poprzez stronę:

https://naborg.resman.pl/kandydat

Regulamin rekrutacji 2016

Panel dla kandydata do gimnazjum pozwoli na elektroniczne wypełnienie zgłoszenia do szkoły oraz szybkie uzyskanie informacji o tym, czy kandydat został przyjęty.

Podanie do gimnazjum można wypełnić przy pomocy Internetu https://naborg.resman.pl/kandydat lub tradycyjnie.

Korzystając ze strony naboru należy wypełnić podanie w wersji elektronicznej, wydrukować i podpisane przez ucznia i jego rodziców dostarczyć do sekretariatu szkoły.
W przypadku zapisu bez użycia Internetu druk karty zgłoszenia dziecka do szkoły można pobrać w sekretariacie, a następnie czytelnie wypełniony i podpisany przez ucznia i jego rodziców dostarczyć do naszego gimnazjum. Pracownik szkoły wprowadzi wszystkie dane zawarte we wniosku do systemu elektronicznego.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w Poradniku

Szczegółowe terminy związane z rekrutacją do gimnazjum (na podst. Komunikatu Podkarpackiego Kuratora Oświaty):

  • 25 kwietnia – 28 czerwca 2016 – przyjmowanie podań
  • 24 czerwca – 28 czerwca 2016 – przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu i innych wymaganych dokumentów
  •  15 lipca 2016  – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
  •  20 lipca 2016 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły

Wszelkich informacji udziela sekretariat Gimnazjum Nr 3 codziennie w godzinach:   7.30 – 15.30.   Tel:  (17) 748 21 20.


WYMAGANE DOKUMENTY

  • podanie z dowodem osobistym rodzica i skróconym odpisem  aktu urodzenia,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 
  • zaświadczenie o wyniku sprawdzianu,
  • jedno zdjęcie do legitymacji  (podpisane: imię i nazwisko, adres zamieszkania).