Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący: Michał Buż

Zastępca przew: Aleksander Zając

Członkowie:

  1. Ewelina Smoleń
  2. Magdalena Bajda

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

  • mgr Ewa Koniuszewska
  • mgrMałgorzata Borys – Duś

Samorząd zajmuje się sprawami związanymi z życiem szkoły, np.

  • przeprowadzanie wyborów do SU
  • pomoc w organizacji uroczystości szkolnych
  • organizacja konkursów świątecznych
  • akcja „szczęśliwy numerek”
  • organizacja dyskotek
  • koordynowanie akcji np. Góra Grosza, Światełko Pamięci, zbiórka makulatury

Samorząd Uczniowski podczas szkolnej Wigilii

Wigilia1