Uczniowie niesłyszący

W Gimnazjum nr 3 funkcjonują oddziały specjalne dla uczniów niesłyszących. Od wielu lat uczniowie ci doskonale integrują się ze  środowiskiem uczniów słyszących, wspólnie spędzając przerwy, uczestnicząc w imprezach szkolnych, wycieczkach. Zajęcia w mało licznych klasach prowadzą specjaliści poszczególnych przedmiotów, posiadający  dodatkowe kwalifikacje z zakresu surdopedagogiki i znający język migowy.

Nasi niesłyszący absolwenci mogą kontynuować naukę w znajomym otoczeniu, ponieważ oddziały takie są tworzone również w VIII Liceum Ogólnokształcącym mieszczącym się w tym samym budynku, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3. Liceum ukończyło już dwie klasy uczniów niesłyszących – z tego 7 uczniów przystąpiło do egzaminu maturalnego i go zdało.

Zapraszamy do zapoznania się ze specyfiką kształcenia klas uczniów niesłyszących.