Współpraca międzynarodowa

Obecnie nasze Gimnazjum realizuje projekty, przy udziale Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, z dwiema szkołami z Niemiec:

wymian pol-niem

Oba partnerstwa owocują spotkaniami młodzieży np. w Auschwitz, realizacją wspólnych, niekiedy trójstronnych (z udziałem Ukrainy) projektów, udziałem w konferencjach międzynarodowych. Jest to dla naszych uczniów szansa na poznawanie nowych przyjaciół, przełamywanie stereotypów, poznawanie ciekawych miejsc, uczenie się kultury i historii swoich narodów, dyskutowanie nad trudnymi globalnymi problemami.

To także doskonała motywacja do bardziej intensywnej nauki języków obcych i przełamania nieśmiałości, impuls do komunikacji w języku obcym.


W roku 2010 współpracowaliśmy z turecką organizacją pozarządową Baska Der realizując wymianę młodzieży w ramach programu „Młodzież w Działaniu”.


W latach 2007 – 2008 byliśmy uczestnikami programu “Razem do Europy – wymiany szkolne pomiędzy Polską a Ukrainą”. W ramach tego programu uczniowie naszej szkoły odwiedzili szkołę w Białej Cerkwi na Ukrainie. Mieli możliwość poznać zwyczaje, kulturę i tradycje tamtego regionu, a także poznać zabytki Kijowa. Wspólnie z artystami z Ukrainy nasza młodzież przygotowała spektakl “Czerwone Trzewiczki”. Uczniowie z Ukrainy również odwiedzili naszą szkołę.


W latach 2005 – 2008 uczestniczyliśmy w projekcie Socrates Comenius – ,,Co mogą zrobić szkoły w walce z bezrobociem?” Współpracowaliśmy ze szkołami partnerskimi z Niemiec, Irlandii, Czeskiej Republiki i Polski.
Uczniowie naszego gimnazjum mieli możliwość wyjazdu do Niemiec i Irlandii. Gościliśmy w naszej szkole młodzież szkół partnerskich z Niemiec, Czech i Polski.